CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG, HỦY VÀ HOÀN TRẢ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

Tất cả các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp trên https://123tienich.vn đều là các sản phẩm, dịch vụ điện tử do Thanh Sơn kết hợp với các đối tác cung cấp. Quý khách sẽ nhận được sản phẩm, dịch vụ ngay sau khi thanh toán thành công. Hóa đơn sản phẩm, dịch vụ sẽ được chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ gửi trực tiếp tới quý khách

Với các dịch vụ: Nạp tiền điện thoại, Thanh toán hóa đơn, Mua mã thẻ,... quý khách không thể yêu cầu hủy giao dịch nếu điện thoại đã được nạp tiền, hóa đơn đã được gạch nợ hoặc quý khách đã nhận được email mã thẻ do 123tienich.vn gửi.