Điều 1: Giải thích từ ngữ

1. Thỏa Thuận: là thỏa thuận sử dụng 123tienich.vn (Viết tắt: 123tienich) của Công ty TNHH TMDV Truyền Thông Thanh Sơn (Viết tắt: Thanh Sơn) cùng với tất cả các bản sửa đổi, bổ sung, cập nhật nếu có.

2. 123tienich.vn: là website thương mại điện tử, theo đó Thanh Sơn hoặc Bên Thứ Ba hợp tác với Thanh Sơn cung cấp các dịch vụ, sản phẩm lên website 123tienich.vn. Đồng thời website sẽ tích hợp cổng thanh toán 123Pay để hỗ trợ Người Sử Dụng trong việc thanh toán đối với các đơn hàng trên website.

3. Cổng thanh toán 123Pay: gọi tắt là 123pay, là Cổng thanh toán trực tuyến của VNG. Theo đó cho phép khách hàng có thể sử dụng tài khoản ngân hàng để thanh toán khi mua sắm hàng hóa và dịch vụ trên các website thương mại điện tử có kết nối đến 123Pay.

4. Thanh toán thành công: là việc Người Sử Dụng hoàn thành việc thanh toán số tiền cho giao dịch sản phẩm, dịch vụ trên 123tienich và website 123tienich hiển thị dòng chữ “Thanh toán thành công” cho giao dịch đó.

5. Người Sử Dụng: là chủ tài khoản, sở hữu hợp pháp các tài khoản, bao gồm nhưng không giới hạn như tài khoản 123Pay, chủ tài khoản ngân hàng, người có nghĩa vụ thanh toán, Người thực hiện giao dịch, thanh toán.

6. Giấy Tờ Tùy Thân: Giấy tờ tùy thân theo quy định trong Quy chế này là một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy phép lái xe.

7. Thông Tin Cá Nhân: là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, tài khoản ngân hàng của Người Sử Dụng và một số thông tin khác theo quy định của pháp luật.

8. Mạo Danh: là dùng tên tuổi, danh tiếng của người khác để đi lừa đảo.

9. Bên Thứ Ba: là cá nhân tổ chức có hoặc không có hợp tác, liên kết Thanh Sơn trong việc cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho Người Sử Dụng.

10. Sở Hữu Trí Tuệ: là tất cả sáng chế, kiểu dáng, giải pháp hữu ích, bản quyền, bí quyết, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bao bì và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến trò chơi hoặc thông tin kỹ thuật.

Điều 2: Chấp nhận điều khoản và sửa đổi

1. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, Người Sử Dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận sử dụng dịch vụ này và quy định, quy chế khác mà Thanh Sơn ban hành, liên kết, tích hợp bao gồm nhưng không giới hạn các quy định về Zing ID, ZingXu, 123Pay.

2. 123tienich có thể được phát triển sản phẩm trên thiết bị di động. Nếu Người Sử Dụng truy cập, sử dụng dịch vụ 123tienich bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet) hoặc sử dụng ứng dụng mà Thanh Sơn phát triển thì Người Sử Dụng cũng phải tuân theo Quy định sử dụng dịch vụ này.

3. Để đáp ứng nhu cầu của Người Sử Dụng, Thanh Sơn không ngừng hoàn thiện và phát triển sản phẩm, dịch vụ, vì vậy các điều khoản Thỏa Thuận này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. Thanh Sơn sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

Điều 3: Nội dung cấm của Người Sử Dụng khi sử dụng sản phẩm

1. Lợi dụng việc sử dụng 123tienich nhằm mục đích:
- Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
- Bàn về các vấn đề chính trị. Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

2. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.

3. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

4. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.

5. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ tên miền quốc gia, hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Interrnet của tổ chức, cá nhân.

6. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

7. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

8. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

9. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào sản phẩm của Thanh Sơn.

10. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ.

11. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ.

12. Không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín các sản phẩm của Thanh Sơn hoặc Thanh Sơn dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.

13. Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới bạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên sản phẩm của Thanh Sơn mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Thanh Sơn.

14. Nghiêm cấm tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

15. Từ chối hợp tác điều tra, hoặc không cung cấp thông tin theo yêu cầu của 123tienich.

16. Thực hiện thanh toán vượt quá giới hạn hoặc chuyển các lệnh không hợp lệ lên hệ 123tienich. Hoặc sử dụng 123tienich nhằm mục đích cố tình tạo ra các tranh chấp, khiếu nại, đòi bồi thường.

17. Thực hiện hành động làm mất kết nối giữa 123tienich đến nhà cung cấp và/hoặc đối tác, đại lý… hoặc các nhà cung cấp khác và ngược lại.

Điều 4: Trường hợp bất khả kháng

123tienich được quyền miễn trừ mọi trách nhiệm trong trường hợp bị cản trở hoặc ngăn cản bởi hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, hoặc thảm họa thiên nhiên khác, đình công, bãi công, chiến tranh, bạo động, hoặc bất kỳ tình huống tương tự nào vượt quá sự kiểm soát của 123tienich. Nếu 123tienich không thể thực hiện nghĩa vụ với Người Sử Dụng do bất kỳ nguyên nhân nào nêu trên hoặc sự kiện nào tương tự, 123tienich được miễn trừ trách nhiệm pháp lý và sẽ cố gắng gửi thông báo tới Người Sử Dụng về sự kiện đã xảy ra cũng như hành động hỗ trợ.

Điều 5: Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo

1. 123tienich sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì khi xảy ra lỗi hệ thống, lỗi đường truyền trong quá trình Người Sử Dụng sử dụng dịch vụ.

2. Đối với dịch vụ thanh toán các hóa đơn, 123tienich chỉ hỗ trợ Người Sử Dụng trong việc thực hiện thanh toán và không kiểm soát cũng như không liên quan hay phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong nội dung thỏa thuận hoặc thông tin, nội dung hóa đơn giữa Người Sử Dụng và nhà cung cấp dịch vụ. Người Sử Dụng đồng ý cam kết loại trừ trách nhiệm của 123tienich đối với các nghĩa vụ giữa Người Sử Dụng và nhà cung cấp dịch vụ.

3. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn các sự cố về kỹ thuật, sự cố máy chủ, sự cố đường truyền hoặc do thiên tai .v.v. Người Sử Dụng đồng ý rằng Thanh Sơn được miễn trừ trách nhiệm trong những trường hợp trên phù hợp với quy định của pháp luật, chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực tối đa giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh cho Người Sử Dụng.

4. Mọi Giao Dịch Thành Công sẽ không được trả lại trong bất kỳ trường hợp nà

Điều 6: Nội dung dịch vụ

1. 123tienich cung cấp cho Người Sử Dụng các dịch vụ về nạp tiền điện thoại; Cung cấp Mã thẻ điện thoại; Mã thẻ Zing; mã thẻ game các loạithông qua cổng thanh toán trực tuyến 123Pay, số tiền Người Sử Dụng thanh toán sẽ được trừ trực tiếp trong tài khoản ngân hàng của Người sử Dụng.

2. Thanh toán hóa đơn trực tuyến: Giúp Người Sử Dụng có thể thanh toán các hóa đơn dịch vụ (điện thoại trả sau, điện thoại cố định, Internet ADSL, truyền hình, điện, nước, phí chung cư, vé máy bay, …) thông qua cổng thanh toán trực tuyến 123Pay.

3. Đối với dịch vụ Thanh toán hóa đơn, số tiền thanh toán sẽ căn cứ trên số tiền mà nhà cung cấp dịch vụ cung cấp cho 123tienich.

4. Đơn vị tiền tệ được sử dụng là Việt Nam Đồng (VND)

Điều 7: Ngừng cung cấp dịch vụ

1. Trường hợp ngưng dịch vụ:
Thanh Sơn có quyền ngưng dịch vụ đối với người sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau:
- Người Sử Dụng vi phạm các cam kết sử dụng dịch vụ 123tienich.
- Người Sử Dụng sử dụng dịch vụ 123tienich nhằm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật (ví dụ: dùng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng ăn cắp để giao dịch, gian lận trong việc thanh toán…)
- Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, hoặc quy định của pháp luật.

2. Hậu quả của việc ngưng dịch vụ:
- Đối với dịch vụ thanh toán hóa đơn, Người Sử Dụng vẫn phải chịu trách nhiệm với nhà cung cấp dịch vụ về việc thanh toán đối với phần trách nhiệm mà bạn chưa thực hiện;
- 123tienich có quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ chính mình hoặc Bên Thứ Ba có liên quan thông qua một hoặc nhiều các biện pháp sau:
a. Chấm dứt sử dụng dịch vụ;
b. Ghi nhận lịch sử giao dịch xấu với tài khoản của Người Sử Dụng và thông báo thông tin các bên có liên quan;
c. Tạm giữ và/hoặc đóng băng giao dịch trong thời gian nhất định hoặc không giới hạn tùy theo tình trạng vi phạm;
- Gửi thông tin vi phạm đến cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu xử lý vi phạm.

Điều 8: Thông tin và bảo mật

1. Thanh Sơn có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Người Sử Dụng cho mục đích chăm sóc khách hàng, khảo sát về các sản phẩm và dịch vụ của Thanh Sơn đồng thời phát triển các dịch vụ mới và cải thiện các dịch vụ hiện có nhằm đáp ứng mong muốn và sở thích của Người Sử Dụng.

2. Thanh Sơn có thể sử dụng dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ Người Sử Dụng tốt hơn. Thanh Sơn không sử dụng thông tin của Người Sử Dụng vào mục đích bất hợp pháp. Thanh Sơn được quyền cung cấp thông tin của Người Sử Dụng cho Bên Thứ Ba trong các trường hợp nhưng không giới hạn:
- Được Người Sử Dụng chấp thuận.
- Dịch vụ của Thanh Sơn cung cấp yêu cầu sự tương tác với Bên Thứ Ba hoặc do Bên Thứ Ba cung cấp;
- Theo các quy định của pháp luật;
- Trong trường hợp Người Sử Dụng sử dụng dịch vụ của Bên Thứ Ba liên kết trên sản phẩm để truy cập, đề nghị Người Sử Dụng đọc và đồng ý thỏa thuận sử dụng và chính sách bảo vệ sự riêng tư về sản phẩm đó.

3. Thanh Sơn luôn cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn về dữ liệu trong chính sách bảo vệ riêng tư, tuy nhiên Thanh Sơn không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ngoài tầm kiểm soát của Thanh Sơn dẫn đến việc dữ liệu bị tiết lộ. Vì vậy, Thanh Sơn không chịu trách nhiệm bảo đảm dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.

4. Mọi Thông Tin Cá Nhân của Người Sử Dụng sẽ được Thanh Sơn bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Thanh Sơn không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một Bên Thứ Ba nào khác, trừ trường hợp được quy định trong Thỏa Thuận này.

5. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, Người Sử Dụng đồng ý nhận tất cả thông báo từ Thanh Sơn liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của Người Sử Dụng. Trong trường hợp Người Sử Dụng đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ do Bên Thứ Ba cung cấp thì những thông tin của Người Sử Dụng sẽ được chia sẻ với Bên Thứ Ba. Người Sử Dụng cũng đồng ý nhận tất cả thông báo từ Bên Thứ Ba liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của Người Sử Dụng.

6. Thanh Sơn có thể dùng thông tin tài khoản của bạn để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, xúc tiến thương mại.

7. 7. Người sử dụng có trách nhiệm bảo mật tài khoản 123tienich của mình. Bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin tài khoản như: Mật khẩu đăng nhập; Mật khẩu giao dịch; các thông tin về mail mật khẩu mail đăng ký; số điện thoại đăng ký tài khoản..; Mọi trường hợp để lộ thông tin tài khoản, mật khẩu dẫn đến thiệt hại vật chất cho Người Sử Dụng, Thanh Sơn hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Điều 9: Sở hữu trí tuệ

1. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong 123tienich của Thanh Sơn đều thuộc về Thanh Sơn hoặc được cấp phép hợp pháp cho Thanh Sơn sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của Thanh Sơn bằng văn bản, bạn không được phép sử dụng, sao chép, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào các quyền Sở Hữu Trí Tuệ đối với sản phẩm tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào sản phẩm của Thanh Sơn.

2. Tại các khu vực được phép đăng tải thông tin, Người Sử Dụng có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng Thanh Sơn mặc định và Người Sử Dụng phải tự chịu trách nhiệm đối với các thông tin, hình ảnh hoặc bất kỳ nội dung nào khác mà Người Sử Dụng sử dụng.

3. Thanh Sơn có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác trong tất cả các sản phẩm của Thanh Sơn. Việc sử dụng quyền và sở hữu của Thanh Sơn cần phải được Thanh Sơn cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, Thanh Sơn không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Người Sử Dụng không có quyền sử dụng sản phẩm của Thanh Sơn vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của Thanh Sơn trước đó.

Điều 10: Thông tin về lấy hóa đơn

1. Người Sử Dụng cung cấp thông tin khách hàng để Thanh Sơn xuất hóa đơn Giá Trị Gia Tăng theo quy định Pháp luật.

2. Kể từ thời điểm giao dịch thành công trên 123tienich, Người Sử Dụng vui lòng liên hệ hotline: 1900 545 436 trong vòng 24h để nhận được sự hỗ trợ liên quan tới hóa đơn Giá Trị Gia Tăng.

3. Sau thời gian này, Thanh Sơn không thể hỗ trợ xuất hóa đơn cho Người Sử Dụng.

Điều 11: Giải quyết tranh chấp

1. Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của sử dụng Thanh Sơn sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng sản phẩm phải được gửi đến Thanh Sơn ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại:
Địa chỉ liên lạc: Phòng hỗ trợ khách hàng
- Điện thoại: 1900 545 436
- Email:  hotro2@esale.zing.vn

3. Thanh Sơn sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật.

4. Đối với tranh chấp giữa Người Sử Dụng với Bên Thứ Ba, có thể Thanh Sơn sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc Thanh Sơn sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó, Thanh Sơn sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người Sử Dụng hợp pháp và chính đáng.

5. Người Sử Dụng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Thanh Sơn khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người Sử Dụng cũng như Bên Thứ Ba.

Điều 12: Hiệu lực Thỏa thuận sử dụng

1. Các điều khoản quy định tại Quy định sử dụng này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. Thanh Sơn sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

2. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Quy định sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy chế sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

3. Quy định sử dụng có giá trị từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.